Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử đáp ứng kê khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử đáp ứng kê khai QTT TNCN

Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống Dịch vụ thuế điện tử để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) và thay thế hệ thống Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN online) hiện tại. Theo đó, với người nộp thuế (NNT) là Doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống Hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK); NNT là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống Dịch vụ thuế điện tử.

    Tổng cục Thuế đã tổ chức triển khai thí điểm hệ thống tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và các Chi cục thuế trực thuộc từ ngày 22/12/2017. Kết thúc triển khai thí điểm, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện khắc phục lỗi, yêu cầu phát sinh để triển khai ứng ứng dụng toàn quốc.

    Để đưa hệ thống ứng dụng vào hoạt động, đáp ứng quyết toán thuế TNCN năm 2017, Tổng cục Thuế thông báo và hướng dẫn cục Thuế tổ chức triển khai.

Tài liệu đính kèm:  HDSD_WebSite_CQCT.docx

HDSD_WebSite_CaNhan.docx

 gioi thieu thue dien tu thay theTNCN online.pptx

Công văn HT dịch vụ thuế điện tử.PDF

Nguyễn Thắm

Chi cục thuế huyện