Quy trình:

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Cấp lại Giấy phépsản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 183.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện