Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Đền Đại Quan

Đăng ngày 10 - 07 - 2011
100%

 

 Lễ hội đền Đại Quan.

Thành Hoàng được thờ: Ngũ vị Đại Vương: Linh Lang, Đông Hải, Đô Thiên, Nhã Công, Nguyễn Tuấn

 Tương truyền rằng, Nhã Bộ Đại Vương và Nguyễn Tuấn Đại Vương là người làng Đại Quan, được vua ban sắc cho làm Thành Hoàng, Linh Lang Đại Vương là Thủy Thần con vua Lý Thái Tổ giúp vua cha dẹp giặc. Đông Hải và Đô Thiên giúp vua Lý ổn định chiều chính. 

Lễ hội được mở vào ngày 10/9 đến ngày 20/9 âm lịch. 1 đoàn rước từ đền Đại Quan 46 đoàn rước của 46 họ, rước tập trung  sang đình Đại Quan, tế 2 tiếng, sau đó rước sang đình Thuần Lễ ở đây tế 5 ngày. Sau đó rước trở lại đình Đại Quan tế 5 ngày và rước về đền Đại Quan.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: đầu trâu đen hoặc lợn đen, gà, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Chọi gà, cờ người, đánh gậy, cầu kiều...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: hát chèo, tuồng, cải nương, hát giao duyên...

Tin mới nhất

°
2 người đang online