Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh sách người phát ngôn các đơn vị trên địa bàn huyện

Đăng ngày 02 - 01 - 2023
100%

Danh sách người phát ngôn các đơn vị trên địa bàn huyện

 

Danh sách người phát ngôn các đơn vị trên địa bàn huyện
 
DANH SÁCH
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
(kèm theo Công văn số 377/UBND-VHTT ngày  21/4/2023 của UBND huyện)
 1. Người phát ngôn
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Điện thoại
Email
Cơ quan
Di động
 1. Đối với UBND huyện
1
Phạm Xuân Thắng
Chủ tịch UBND huyện
huyện Khoái Châu
 
0916586368
pxthang.kc@hungyen.gov.vn
II. Đối với UBND các xã, thị trấn
1
Nguyễn Duy Khanh
Chủ tịch UBND TT
UBND thị trấn
 
0364226003
ndkhanh.ttkc@hungyen.gov.vn
2
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Chủ tịch UBND xã
UBND xã An Vĩ
 
0962730655
ntnanh.anvi@hungyen.gov.vn
3
Nguyễn Đức Hùng
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Bình Minh
 
0916535616
ndhung.binhminh@hungyen.gov.vn 
4
Nguyễn Duy Định
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Bình Kiều
 
0983710003
nddinh.binhkieu@hungyen.gov.vn
5
Đào Văn Sinh
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Chí Tân
 
0988978409
dvsinh.chitan@hungyen.gov.vn
6
Nguyễn Như Đăng
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Dạ Trạch
 
0913620345
nndang.datrach@hungyen.gov.vn
7
Lê Khắc Mạnh
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Dân Tiến
 
0982660377
lkmanh.dantien@hungyen.gov.vn
8
Nguyễn Văn Chiến
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Đông Tảo
 
0988096375
nvchien.dongtao@hungyen.gov.vn
9
Đình Vạn Quân
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Đông Kết
 
0972176401
dvquan.dongket@hungyen.gov.vn
10
Dương Thị Thu Đà
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Đại Tập
 
0963259688
dttda.daitap@hungyen.gov.vn
11
Lê Vă Lượng
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Đông Ninh
 
0962785368
lvluong.dnkc@hungyen.gov.vn
12
Hoàng Thị Bảy
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Đồng Tiến
 
0968190919
htbay.dongtien@hungyen.gov.vn
13
Cao Xuân Trọng
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Đại Hưng
 
0977018072
cxtrong.daihung@hungyen.gov.vn
14
Nguyễn Hữu Phú
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Hàm Tử
 
0982852148
nhphu.hamtu@hungyen.gov.vn
15
Đỗ Xuân Long
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Hồng Tiến
 
0988468472
dxlong.hongtien@hungyen.gov.vn
16
Nguyễn Đức Vũ
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Liên Khê
 
0983864015
ndvu.lienkhe@hungyen.gov.vn
17
Vương Gia Huỳnh
Chủ tịch UBND xã
UBND Nhuế Dương
 
0987397818
vghuynh.nhueduong@hungyen.gov.vn
18
Vũ Văn Mạnh
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Ông Đình
 
0976044576
vvmanh.ongdinh@hungyen.gov.vn
19
Hoàng Ngọc Ảnh
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Việt Hòa
 
02213609886
20
Vương Văn Thanh
Chủ tịch UBND xã
UBND Phùng Hưng
 
0983219858
vvthanhphunghung@hungyen.gov.vn
21
Đỗ Xuân Huấn
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Tân Dân
 
0912826553
dxhuan.tandan@hungyen.gov.vn
22
Đỗ Văn Ngời
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Tân Châu
 
0948437337
dvngoi.tanchau@hungyen.gov.vn
23
Nguyễn Hữu Lập
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Tứ Dân
 
0975237780
nhlap.tudan@hungyen.gov.vn
24
Đào Mạnh Đức
Phó Chủ tịch UBND xã
UBND xã Thuần Hưng
 
0943791333
dmduc.thuanhung@hungyen.gov.vn
25
Lê Văn Khoa
Chủ tịch UBND xã
UBND xã Thành Công
 
0983715323
lvkhoa.thanhcong@hungyen.gov.vn

 
Người được ủy quyền phát ngôn
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Điện thoại
Email
Cơ quan
Di động
1
Nguyễn Văn Tình
PCT UBND xã
UBND xã Chí Tân
 
0389898116
nvtinh.chitan@hungyen.gov.vn
2
Nguyễn Văn Duẩn
PCT UBND xã
UBND thị trấn
 Khoái Châu
 
0943387226
nvduan.ttkc@hungyen.gov.vn
3
Nguyễn Thế Nam
PCT UBND xã
UBND thị trấn
 Khoái Châu
 
0979214627
ntnam.ttkc@hungyen.gov.vn
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2023(15/12/2023 9:40 SA)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2023(15/12/2023 9:36 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023(15/12/2023 9:28 SA)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2022(08/12/2022 10:54 SA)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2022(08/12/2022 10:52 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (08/12/2022 10:09 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 11(30/11/2022 10:23 SA)

  °
  4 người đang online