Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2023

Đăng ngày 15 - 12 - 2023
100%

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2023

 

Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các đơn thư liên quan về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục rà soát, điều chỉnh bô sung Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.
Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo đúng trình tự quy định của pháp luật, công khai, minh bạch. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hội đồng giải phóng mặt bằng, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt từng khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đối với 39 dự án, trong đó: 02 dự án Khu công nghiệp; 01 dự án cụm công nghiệp; 24 dự án đấu giá quyền sử dụng đất của huyện và các xã, thị trấn; 12 dự án đầu tư công có sử dụng đất, tổng diện tích cần thu hồi khoảng 215,9 ha.
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt; tính đến nay, tổng số giấy chứng nhận toàn huyện đã cấp, cấp đổi được là 2.276 giấy trong đó: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 485 giấy chứng nhận (đất ở 469 GCN, đất nông nghiệp 16 GCN); cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền được 1.791 giấy chứng nhận; đã xử lý được 118 trường hợp đất dôi dư, thu được trên 16,9 tỷ đồng (so với năm 2022, tổng số cấp GCN lần đầu tăng 82 trường hợp, cấp đổi, chuyến quyền giấy chứng nhận giảm 322 trường hợp). Hiện nay, có 19 xã đã rà soát việc thu hồi GCN của dự án VLAP, tổng số GCN UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi trên 4.000 giấy.
Rác thải sinh hoạt được thu gom, tập kết tại các bãi rác của xã, thôn và được xử lý bằng chế phẩm vi sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, bước đầu đã khắc phục được tình trạng tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường.
Công tác xử lý vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Thông báo số 1058- TB/TƯ kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi tiếp công dân ngày 24/2/2023; Công văn số 437-CV/HU ngày 30/5/2023 của Huyện uỷ Khoái Châu, UBND huyện đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính và quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với cá nhân vi phạm; chỉ đạo UBND xã Hồng Tiến xử lý, giải toả 10 trường hợp xây dụng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp trong tháng 7 và tháng 8; chỉ đạo UBND xã Đông Tảo xử lý giải toả 105/105 hộ gia đình có mái che, mái vẩy... và duy trì đảm bảo hành lang an toàn giao thông (7m từ tim đường sang 2 bên) tại khu vực chợ Đông Tảo.
Đối với bến, bãi: UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động các bến, bãi, khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hồng, đã xử phạt một cá nhân vi phạm tại xã Tứ Dân số tiền 45 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 bến bãi là các tổ chức và các cá nhân vi phạm, số tiền xử phạt là 135 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã thu hút được 8 dự án đề nghị đầu tư vào huyện, cụm công nghiệp Đông Khoái Châu đang triển khai thu hồi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp Nam Khoái Châu đang làm thủ tục thành lập cụm công nghiệp trình UBND tỉnh, cụm công nghiệp Tân Dân đang làm thủ tục đưa ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các vùng, khu vực, thúc đẩy cho phát triển của huyện, hoàn thành quy hoạch vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040 và đang triển khai chi tiết quy hoạch phân khu, chi tiết gắn với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tầm nhìn đến năm 2030. Khu vực Bô Thời - Dân Tiến được công nhận đô thị loại V, đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2023(15/12/2023 9:40 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023(15/12/2023 9:28 SA)

  Danh sách người phát ngôn các đơn vị trên địa bàn huyện(02/01/2023 2:33 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2022(08/12/2022 10:54 SA)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2022(08/12/2022 10:52 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (08/12/2022 10:09 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 11(30/11/2022 10:23 SA)

  °
  6 người đang online