731 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
611-647/QĐ-UBND 22/02/2023 vè việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Khoái Châu trên địa bàn xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2) (611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/QĐ-UBND)
581-610/QĐ-UBND 22/02/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Khoái Châu trên địa bàn xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2) (581/582/583/584/585/586/587/588/589/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578 /579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/QĐ-UBND)
561-580/QĐ-UBND 22/02/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Khoái Châu trên địa bàn xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2) (561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/QĐ-UBND)
531-560/QĐ-UBND 22/02/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Khoái Châu trên địa bàn xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2) (531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/41/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/QĐ-UBND)
400/QĐ-UBND 13/02/2023 Về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu (400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/QĐ-UBND)
361/QĐ-UBND 13/02/2023 Về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu (361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/QĐ-UBND)
317/QĐ-UBND 13/02/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu (317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/QĐ-UBND)
154-166/QĐ-UBND 11/01/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Khoái Châu trên địa bàn xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, (154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/QĐ-UBND)
8076-8084/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (8076/8077/8078/8079/8080/8081/8082/8083/8084/QĐ-UBND)
8049/8050/QĐ-UBND 06/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu
8051/8052/QĐ-UBND 06/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu
7952-7985/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường dây và TBA 110kV Khoái Châu 2, đoạn qua địa phận xã Liên Khê, huyện Khoái Châu (7952/7953/7954/7955/7956/ 7957/7958/7959/7960/ 7961/7962/7963/7964/7965/7966/7967/7968/7969/7970/7971/7972/7973/7974/7975/7976/7977/7978/7979/7980/7981/7982/7983/7984/7985/QĐ-UBND)
8019/8031/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (8019/8020/8021/8022/8023/8024/8025/8026/8027/8028/8029/8030/8031/QĐ-UBND)
7989-7999/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (7989/7990/7981/7982/7983/7984/7985/7986/7987/7988/7989/7990/7991/7992/7993/7994/7995/7996/7997/7998/7999/QĐ-UBND)
7987/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường dây và TBA 110kV Khoái Châu 2, đoạn qua địa phận xã Chí Tân, huyện Khoái Châu
1 2 3 4 

Chỉ đạo điều hành

°