1204 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
433/VP-UBND 20/05/2022 V.v triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
431/UBND-VP 19/05/2022 V/v phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện
25/PCTT 13/05/2022 V/v chủ động ứng phó với mưa, lũ
67/KH-UBND 13/05/2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (từ ngày 01/6 đến 30/6/2022)
404/UBND-LĐTVBXH 13/05/2022 V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
66/KH-UBND 10/05/2022 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2022
61/KH-UBND 25/04/2022 Thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " trên địa bàn huyện khoái Châu giai đoạn 2022-2026
57/KH-UBND 20/04/2022 Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
56/KH-UBND 20/04/2022 V/v Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, KT số, xã hội số
2542/QĐ-UBND 20/04/2022 V/v phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát công trình : Tủ sửa cống số 2 qua Bối xã Đại Tập ; Kênh tiêu chính trạm bơm Ninh Tập
2540/QĐ-UBND 20/04/2022 V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát công trình: Tủ sửa cống số 2 qua Bối xã Đại Tập ; Kênh tiêu chính trạm bơm Ninh Tập
329/UBND-VP 19/04/2022 Về việc phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện
52/KH-UBND 18/04/2022 Hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp
50/KH-UBND 14/04/2022 V/v Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu
51/KH-UBND 14/04/2022 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2022
1 2 

Chỉ đạo điều hành

°