Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phòng Nội Vụ

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

 

    1. Đ/c Lê Trọng Tuấn      -    Trưởng Phòng Nội vụ 

        - Điện Thoại:  0221. 3910.406

        - Email:  lttuan.kc@hungyen.gov.vn

    2.  Đ/c  Lê Thanh Bình     -     Phó Phòng Nội vụ

        - Điện Thoại:   0912.327.142

        - Email:  ltbinh.kc@hungyen.gov.vn

   4. Đ/c Nguyễn Hải Điềm  -    Phó Phòng Nội vụ

        - Điện thoại:    0974.592.493

        - Email:    nhdiem.kc@hungyen.gov.vn

   5. Đ/c Nguyễn Hữu Khải    -      Phó Phòng Nội vụ

- Điện thoại:  

- Email:   nhkhai.kc@hungyen.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    °
    140 người đang online