Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

 

HĐND huyện Khoái Châu ban hành Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Số, ký hiệu: 68/2016/NQ-HĐND

Ngày, tháng, năm: 26/12/2016

Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Người ký: Đào Ngọc Huấn - Chủ tịch HĐND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 68.2016.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương...(05/04/2022 9:31 SA)

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa...(14/01/2022 4:17 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ(30/12/2021 5:22 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(10/09/2021 12:05 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê...(30/04/2020 1:52 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự(09/03/2020 1:56 CH)

  Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu(20/02/2019 2:58 CH)