Báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Đăng ngày 15 - 12 - 2020
100%

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân từng bước được nâng lên; các tố chức, cá nhân đã tích cực, chủ động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triến kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.
Đối với môi trường nông thôn, những năm qua, huyện và tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp để giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như khu chế biến miến dong ở Tứ Dân, khu chế biến mút quất, táo ở Bình Minh. Hiện nay, tuy vẫn còn hiện tượng ô nhiễm nhưng mức độ đã giảm thiểu đáng kể, không còn nằm trong diện điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, nhiều xã đã làm được hệ thống thoát nước thải để đảm bảo VSMT như Bình Minh, Đông Kết,... Các hộ chăn nuôi có nhiều hộ thực hiện mô hình xây dựng hầm Biogas vừa có khí gas để đốt vừa giảm được tình trạng ô nhiễm môi trường. Tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện 7.000 hộ, trong đó 3.700 hộ sử dụng ham biogas để xử lý chất thải chăn nuôi, 3.300 hộ còn lại sử dụng đệm lót sinh học. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 87,5%.
Môi trường đô thị tại Thị trấn Khoái Châu cũng được quan tâm, Thị trấn đã thành lập đội VSMT để thu gom, vận chuyển rác, hàng tháng tổ chức ngày tổng vệ sinh môi trường, huy động các em học sinh tiểu học, THCS, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh,...
 • Công tác đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện có 133 đơn vị đã đăng ký cam kết BVMT và Đồ án BVMT đơn giản (trong đó có 22 đơn vị đăng ký với Sở TN&MT trước đó, nay đã bàn giao lại cho huyện).
 • Kinh phí sự nghiệp môi trường đều được sử dụng đúng mục đích như: thu gom, vận chuyến, xử lý rác thải; mua xe gom rác, trang phục bảo hộ lao động hỗ trợ các xã, thị trấn; đầu tư cho các xã xây dựng hố rác thôn, xã; trien khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tuy nhiên việc quy hoạch và xây dựng điểm tập kết rác còn chưa đáp ứng được nhu cầu vì khó khăn về quỹ đất và đặc biệt hiện nay URENCO 11 tiếp nhận rât hạn chế lượng rác thải sinh hoạt do bãi chôn lấp đã đầy.
 • Các mô hình: “Phụ nữ xử lý rác thải hữu cơ”; “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lon”; “Tổ VSMT thanh niên tự quản”... được nhân rộng qua các năm. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia NS - vs - MT, ngày môi trường thê giới và các chiến dịch truyền thông ở cơ sở; tập huân cho báo cáo viên, tuyên truyền viên 25 cơ sở; Tập huấn cho hội viên tại các xã, thị trân. Đến nay 100% sô xã, thị trấn đã có các tổ VSMT duy trì hoạt động hiệu quả góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường nông thôn.
 • Làm tốt công tác phối hợp trong công tác thẩm định, cấp phép các dự án đầu tư có liên quan đến BVMT: cho ý kiến về môi trường đôi với các báo cáo ĐTM của các dự án trên địa bàn huyện; các bãi khai thác nguyên liệu làm VLXD thông thuờng,...
 • Các xã, thị trấn đều đã có bãi rác thải tập trung hoặc điểm tập kết rác thải. Rác thải sinh hoạt được thu gom thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường. Huyện đã được đầu tư mua 02 xe cuốn ép chở rác, hỗ trợ các xã, thị trân xe thu gom rác, trang phục bảo hộ lao động; triên khai có hiệu quả mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên toàn huyện với 18.445 hộ dân (chiếm 31% số hộ toàn huyện).
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương...(05/04/2022 9:31 SA)

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa...(14/01/2022 4:17 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ(30/12/2021 5:22 CH)

  Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19(27/12/2021 2:20 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2021(30/09/2021 12:01 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(10/09/2021 12:05 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý III năm 2021(30/06/2021 11:57 SA)