Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu

Đăng ngày 28 - 09 - 2020
100%

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Số lượng: 14 suất đất; Tổng diện tích: 1.502,5 m2
3. Giá khởi điểm: (theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số 2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên).
Tổng giá khởi điểm của toàn bộ 14 suất đất đưa ra đấu giá là: 7.963.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố.
- Giấy tờ pháp lý: Có bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động,chứng chỉhành nghề đấu giá/ thẻ đấu giá viên và các giấy tờ pháp lý khác liên quan.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, (hình ảnh trụ sở, địa điểm hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động đấu giá: Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản từ 10 năm trở lên, trong đó: có kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất; Uy tín: trong 03 năm gần nhất không bị cơ quan chức năng kết luận vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.
- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017).
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/9/2020  đến hết ngày 03/10/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
  Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo đến các tổ chức đấu giá được biết./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu(30/12/2020 10:24 SA)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Ông Đình(16/12/2020 10:38 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu.(16/12/2020 10:01 SA)

  Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã Tân Dân, huyện Khoái Châu(19/11/2020 10:23 SA)

  Quyết định đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá QSDĐ tại xã Thuần Hưng(28/10/2020 9:57 SA)

  Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(17/10/2020 9:45 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở , tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Ông Đình(01/10/2020 10:57 SA)