Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đăng ngày 02 - 11 - 2021
100%

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh mới ban hành liên quan đến cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Huy động sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn thể Nhân dân đối với các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, qua đó khẳng định ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.
Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 tập trung vào các nội dung sau:
- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020, 2021. Bên cạnh việc bám sát các nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đất đai; xử lý vi phạm hành chính; an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, ma túy, mại dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...
- Tuyên truyền về những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội đặc biệt là các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hiện nay.
- Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Căn cứ tình hình, kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng linh hoạt, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng, cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động sau:
- Tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, công trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, tuyên truyền qua mạng xã hội, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.
- Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.
- Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách trực tiếp; biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật; tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân ở cơ sở và đối tượng đặc thù theo quy định.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tuyên truyền về Luật căn cước (22/05/2024 10:06 SA)

  Tuyên truyền Luật Căn cước(04/05/2024 5:41 CH)

  Tiếp tục thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở(11/04/2024 5:07 CH)

  Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu(09/04/2024 3:56 CH)

  GIỚI THIỆU LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTG NGÀY 09/7/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(14/03/2024 2:24 CH)

  Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu(04/03/2024 2:18 CH)

  Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Thuần Hưng về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện...(30/01/2024 3:55 CH)

  °
  66 người đang online