Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khoái Châu chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 20 - 12 - 2022
100%

Khoái Châu chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

 

Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, do vậy tỉnh Hưng Yên đã triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột: Phát triển chính quyền số, các chủ thể kinh tế số, xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Ngoài ra, chuyển đổi số trong xây dựng NTM để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao, hướng đến xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
          Thực hiện mục tiêu trên, ngày 2/12, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND với mục tiêu đến năm 2025, Chương trình MTQG xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Có ít nhất 97% số xã đạt chuẩn nội dung 8.4  của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn nội dung số 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao. Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nội dung 9.5 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nội dung 6.5 của tiêu chí số 6 về kinh tế, 25% đạt nội dung 9.2 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. Phấn đấu 100% số cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số. Có ít nhất 70% số xã có hợp tác xã, 70% đơn vị cấp huyện có các mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Xã hội số trong xây dựng NTM: Có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến. Phấn đấu triển khai xây dựng ít nhất 2 thôn/xã thông minh tại mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để tổng kết và nhân ra diện rộng. Trước đó, ngày 13/1, Sở NN-PTNT ban hành Quyết định số 42 phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện đề án “Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" năm 2022. Triển khai các nội dung của đề án, Sở NN-PTNT đã chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp hệ thống thêm tính năng phiên dịch sang 2 thứ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc; hỗ trợ các cơ sở tham gia hệ thống bao bì chứa đựng sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chỉ đạo Ban quản lý đề án tiến hành rà soát thông tin của các cơ sở được cấp tài khoản trên hệ thống, bổ sung những hình ảnh, hồ sơ, giấy tờ còn thiếu của cơ sở. Chuyển đổi số đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nâng cao được nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, về cách tiếp cận được với công nghệ mới, thay đổi tư duy bán hàng  và cập nhật thêm các kiến thức, kỹ năng cơ bản kinh doanh số quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP thông qua các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là sàn thương mại điện tử: Voso, Postmart. Chuyển đổi số trong xây dựng NTM ở Hưng Yên là một trong những nhiệm vụ mới, có nhiều lợi ích, song cũng được đánh giá là nhiệm vụ khó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.
Do vậy, các cấp, ngành, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng NTM cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số như: Các cổng thông tin điện tử (website), mạng xã hội, bản tin, chuyên đề, tài liệu; đẩy mạnh gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM với việc tăng cường xây dựng và áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ cấp tỉnh, huyện, xã; nâng cao dịch vụ phục vụ Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (phát wifi miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng, điểm du lịch nông thôn) và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/06/2024 11:10 CH)

  Hiệu quả chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ(21/05/2024 3:05 CH)

  Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 những tháng đầu năm 2024(17/05/2024 9:35 SA)

  Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2024 4:08 CH)

  Khoái Châu đẩy mạnh cập nhật dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tạo tài khoản công dân để...(06/05/2024 3:09 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng qua phương thức thanh toán không dùng...(26/04/2024 9:50 SA)

  Ngân hàng AGRIBANK Hưng Yên tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện...(26/04/2024 3:21 CH)

  °
  52 người đang online