Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 03 - 02 - 2023
100%

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Công văn số 25/TTCS-TTTH ngày 11/01/2023 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh các huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân được biết, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
1. Thông tin về nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đặc biệt, tập trung một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở như:
 • Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
 • Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
 • Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Thông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân:
 • Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử), gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn.
 • Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai@monre.gov.vn.3.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn...(10/07/2023 4:34 CH)

  Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn...(06/03/2023 4:37 CH)

  Khoái châu tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ...(11/10/2022 4:40 CH)

  Tham gia góp ý Quy định tạm thời bản mô tả và khung năng lục vị trí việc làm đối với cán bộ, công...(17/06/2022 3:36 CH)

  Khoái Châu họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà...(01/03/2022 4:42 CH)

  Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu (17/06/2021 11:27 SA)

  °
  89 người đang online