Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Nghị quyết về việc tán thành chủ trương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 huyện Khoái Châu đối với xã có yếu tố đặc thù

Đăng ngày 03 - 05 - 2024
100%

Nghị quyết về việc tán thành chủ trương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 huyện Khoái Châu đối với xã có yếu tố đặc thù

 

Trích yếu: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 huyện Khoái Châu đối với xã có yếu tố đặc thù
Đơn vị ban hành: UBND huyện Khoái Châu
Ngày ban hành văn bản:  03/5/2024
Số, ký hiệu:  152/NĐ-UBND
Tài liệu đính kèm:   152_NĐ_UBND_16_05_2024.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025...(03/05/2024 3:33 CH)

  Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(06/03/2024 9:32 SA)

  Tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân 2024(05/03/2024 9:30 SA)

  Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện(01/03/2024 10:14 SA)

  Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(27/02/2024 10:26 SA)

  Đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương...(19/02/2024 10:34 SA)

  Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND huyện về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý nước thải...(13/10/2023 3:05 CH)

  °
  115 người đang online