Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đăng ngày 27 - 11 - 2023
100%

Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Ngày 17/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tinh Hưng Yên.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách người có công, chính sách trợ giúp xã hội (chính sách an sinh xã hội) theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chính sách an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội; từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính; nâng cao năng lực cho cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết và chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Kế hoạch yêu cầu việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng không phát sinh thủ tục, không thay đổi quy trình xử lý đối với các hoạt động liên quan đến chi trả cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; quy trình chi trả phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng phù hợp với các nhóm đối tượng, điều kiện ở địa phương; sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện; đối tượng thụ hưởng có quyền lựa chọn hình thức chi trả chính sách an sinh xã hội cho phù hợp, khuyến khích đối tượng sử dụng hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử do pháp luật quy định để đảm bảo mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, với chi phí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng; đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ cho việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo Phòng Lao động thương binh xã hội triển khai thực hiện, Phòng chuyên môn ban hành Công văn số 60/LĐTBXH ngày 23/12/2023 về việc Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện. Kế hoạch triển khai áp dụng với đối tượng hưởng chính sách người có công; chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng, người giám hộ, người được ủy quyền; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cấp xã; tổ chức dịch vụ chi trả và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/06/2024 11:10 CH)

  Hiệu quả chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ(21/05/2024 3:05 CH)

  Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 những tháng đầu năm 2024(17/05/2024 9:35 SA)

  Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2024 4:08 CH)

  Khoái Châu đẩy mạnh cập nhật dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tạo tài khoản công dân để...(06/05/2024 3:09 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng qua phương thức thanh toán không dùng...(26/04/2024 9:50 SA)

  Ngân hàng AGRIBANK Hưng Yên tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện...(26/04/2024 3:21 CH)

  °
  54 người đang online