Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khoái Châu đẩy mạnh cập nhật dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tạo tài khoản công dân để nộp hồ sơ trực tuyến

Đăng ngày 06 - 05 - 2024
100%

Khoái Châu đẩy mạnh cập nhật dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tạo tài khoản công dân để nộp hồ sơ trực tuyến

 

Thực hiện Công văn số 21 ngày 21/03/2023 của Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC về việc cập nhật dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tạo tài khoản công dân để nộp hồ sơ trực tuyến.
Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về việc tăng cường số hoá, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn,  cán bộ, công chức, viên chức, được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và xử lý hồ sơ tại các phòng, ban chuyên môn.Thực hiện hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc sử dụng tài khoản VneID để nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tại các Công văn số về hướng dẫn tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID. 
Thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo hướng dẫn của Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát. Cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ thực hiện cập nhật ngay kết quả TTHC sau khi giải quyết tại chức năng Upload kết quả trên hệ thống một cửa điện tử. Triển khai đăng ký cấp chữ ký số với sở Thông tin và Truyền thông cho cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp và tại phòng, ban chuyên môn phụ trách xử lý hồ sơ, phục vụ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/06/2024 11:10 CH)

  Hiệu quả chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ(21/05/2024 3:05 CH)

  Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 những tháng đầu năm 2024(17/05/2024 9:35 SA)

  Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2024 4:08 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng qua phương thức thanh toán không dùng...(26/04/2024 9:50 SA)

  Ngân hàng AGRIBANK Hưng Yên tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện...(26/04/2024 3:21 CH)

  Ngành Giáo dục huyện tích cực chuyển đổi số(17/04/2024 3:23 CH)

  °
  12 người đang online