Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tân Châu

Đăng ngày 05 - 07 - 2024
100%

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tân Châu

 

Thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2026, hằng năm Ủy ban nhân dân các cấp sẽ cân đối, bố trí ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-BĐD ngày 06/9/2023 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh Hưng Yên về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn nhận ủy thác địa phương năm 2024. Ngoài nguồn vốn ngân sách cấp huyện còn có nguồn vốn ngân sách cấp xã. Đây chính là điểm mới trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Ngay từ đầu tháng 7 năm 2024, UBND xã Tân Châu đã chuyển nguồn ngân sách cấp xã sang NHCSXH huyện Khoái Châu để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Khoái Châu với số tiền là 20 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương lên 30 triệu đồng. Đây là bước khởi đầu cho sự tăng trưởng nguồn ngân sách địa phương cấp xã trong thời gian tới.
Tính đến 30/6/2024, tổng dư nợ xã Tân Châu đạt trên 34 tỷ đồng với 852 khách hàng đang còn dư nợ. Chất lượng tín dụng trên địa bàn xã Tân Châu luôn đảm bảo, không để phát sinh nợ quá hạn; 6 tháng đầu năm đã có 125 khách hàng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trong thời gian tới, Hội đoàn thể cấp xã sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng và giúp người dân trên địa bàn xã Tân Châu tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách tốt hơn, góp phần giúp cho người dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; góp phần giúp cho mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn xã Tân Châu ngày càng tốt hơn.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo tạm dừng việc ký hợp đồng tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Khu dân cư mới...(03/06/2024 12:40 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/05/2024 9:18 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai hiệu quả 11 chương trình tín dụng chính sách(21/05/2024 10:40 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại khu dân cư mới xã Tân Dân (15/05/2024 2:55 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến(15/05/2024 4:33 CH)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư nông thôn mới xã Dạ...(15/04/2024 4:11 CH)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hồng Tiến (đợt 4)(12/04/2024 9:22 SA)

  °
  4 người đang online