Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT.

Đăng ngày 04 - 03 - 2016
100%

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

 

Chi tiết xem tại đây:

 - Hướng dẫn QT TNCN 2015.doc

htkk3.3.5.rar 

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Khoái Châu(09/08/2023 7:56 SA)

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025...(29/07/2022 1:47 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Khoái Châu(31/12/2021 2:50 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu(18/08/2021 3:15 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Khoái Châu(01/08/2020 3:01 CH)

Tuyên truyền Thông tư 10/2020/TT-BTC về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn...(11/04/2020 2:21 CH)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Khoái Châu (31/12/2019 3:07 CH)

°
78 người đang online