Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

3. Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Đăng ngày 03 - 10 - 2016
100%

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức.

- Thông tư liên lịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

- Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 về việc ban hành về quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan thực hiện: tại UBND các huyện, thành phố

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng.

Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thẩm định và phải có văn bản trả lời; nếu quá thời hạn quy định mà chưa có văn bản trả lời thì coi như đồng ý.

Phí, Lệ phí: Phí dự thi tuyển viên chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục: Mẫu số 3.1.docx

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tin mới nhất

Công bố bảng tổng hợp điểm phỏng vấn, sát hạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA Đầu...(13/07/2022 8:51 CH)

Phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển vào Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái...(30/06/2022 4:21 CH)

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Hạt Giao thông và Môi trường huyện Khoái Châu(22/06/2022 10:33 SA)

2. Thủ tục xét tuyển viên chức:(03/10/2016 2:01 CH)

1. Thủ tục thi tuyển viên chức(03/10/2016 2:01 CH)

°
49 người đang online