Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Hạt Giao thông và Môi trường huyện Khoái Châu

Đăng ngày 22 - 06 - 2022
100%

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Hạt Giao thông và Môi trường huyện Khoái Châu

 

Tuyển dụng bổ sung viên chức vào làm việc tại Hạt Giao thông và Môi trường trực thuộc UBND huyện Khoái Châu.

Tổng số người cần tuyển dụng: 15 người ở 6 vị trí việc làm.

Chi tiết theo file đính kèm: 

- Kế hoạch tuyển dụng: 02.HGT.signed.pdf

- Thông báo tuyển dụng: 03.HGT.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển vào Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái...(30/06/2022 4:21 CH)

    3. Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức(03/10/2016 2:01 CH)

    2. Thủ tục xét tuyển viên chức:(03/10/2016 2:01 CH)

    1. Thủ tục thi tuyển viên chức(03/10/2016 2:01 CH)