Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đăng ngày 03 - 10 - 2016
100%

 

Căn cứ pháp lý:

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện)

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Phí, Lệ phí: Không có

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục: mẫu số 4.1.docxMẫu số 4.2.docx

Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Giấy khen.

 

Tin mới nhất

Quyết định về việc khen thưởng công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến(19/07/2022 1:56 CH)

°
23 người đang online