Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu

Đăng ngày 07 - 03 - 2017
100%

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khoái Châu tại phòng Tài nguyên và Môi trường

công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu

 

Hồ sơ công bố, công khai gồm có:

- Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khoái Châu.

Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu.

Bản vẽ ranh giới công trình.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:

- Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu tại phòng, gửi danh sách các dự án thực hiện năm 2017 cho các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan.

Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định…

- Giao Đài Truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu.

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Vậy UBND huyện Khoái Châu thông báo đến toàn bộ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện./.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng(10/04/2024 12:30 SA)

  Thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hoà, huyện khoái Châu , tỉnh Hưng Yên(29/09/2023 4:12 CH)

  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 - Tư vấn lập khảo sát, lập thiết kế...(08/08/2023 4:24 CH)

  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm ngành cơ...(27/06/2023 2:35 CH)

  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình Tu sửa...(30/11/2022 4:08 CH)

  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình và đảm...(29/11/2022 4:10 CH)

  Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(05/12/2020 4:26 CH)

  °
  28 người đang online