Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; trẻ em (19 thủ tục)

Đăng ngày 13 - 07 - 2018
100%

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; trẻ em

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; An toàn, vệ sinh lao động; Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc Sở Lao động Thương binh & xã hội.

Căn cứ theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; An toàn, vệ sinh lao động; Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: Baotroxahoi.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh...(27/01/2023 3:58 CH)

  Kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn...(10/08/2022 1:52 CH)

  Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý...(29/04/2022 5:20 CH)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã...(18/12/2020 6:12 CH)

  Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (99 TTHC)(18/12/2020 10:04 SA)

  Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề...(15/07/2020 10:45 SA)

  °
  111 người đang online