Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân (14 thủ tục)

Đăng ngày 10 - 08 - 2018
100%

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã.
Căn cứ theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: thanhtra.pdf

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra tỉnh(28/06/2022 4:39 CH)

    Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi...(26/06/2020 2:58 CH)

    °
    52 người đang online