Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Triển khai thi hành Luật Thủy Lợi trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đăng ngày 20 - 11 - 2019
100%

Triển khai thi hành Luật Thủy Lợi trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Căn cứ Luật Thủy Lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018); Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;
Thực hiện kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi với nội dung sau:
I. Mục đích , yêu cầu.
1.Mục đích:
Tuyên truyền, phổ biến Luật thủy lợi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến Nhân Dân và cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; tạo chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp trong công tác quản lý, bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi đúng pháp luật, thống nhất và hiệu quả.
Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị quản lý khai thác công trình tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, UBND các xã, thị trấn trong công tác thủy lợi và các hoạt động khác liên quan đến Luật Thủy lợi trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu:
Đảm bảo sự chỉ đạo của UBND huyện trong việc tổ chức, triển khai thi hành Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thủy lợi, nhất là vai trò, ý nghĩa của công tác thủy lợi trong tình hình hiện nay.
Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và quy định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi.
Trong quá trình triển khai phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quản lý KTCCTL, UBND các xã, thị trấn; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
II. Nội dung
1.Tuyên truyền, phổ biến Luật thủy lợi
1.1. Đăng tải toàn bộ nội dung Luật Thủy lợi, Nghị định 67/2018/NĐ-CP, Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT trên cổng thông tin của UBND huyện; giới thiệu, phổ biến Luật Thủy lợi, Nghị định 67/2018/NĐ-CP, Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT trên phương tiện thông tin của huyện: Đài truyền thanh huyện và xã.
Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài truyền thanh huyện.
Cơ quan phối hợp: Phòng NN&PTNT, Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang, Trạm quản lý công trình Điện Biên, UBND các xã, thị trấn.
Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.
1.2.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi.
* Cấp huyện: Tuyên truyền cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện, cấp xã; cán bộ, người lao động trực tiếp thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi ( Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang và trạm quản lý công trình Điện Biên);
Đơn vị chủ trì: Phòng NN&PTNT.
Đơn vị phối hợp: Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang; Trạm quản lý công trình Điện Biên; UBND các xã, thị trấn.
Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.
* Cấp xã: Tuyên truyền cho Bí thư, Trưởng thôn, Phó thôn và các Đoàn thể của thôn và Nhân dân là những người trực tiếp hưởng lợi từ công tác thủy lợi; tạo chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp trong công tác quản lý, bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi đúng pháp luật, thống nhất và hiệu quả.
Đơn vị chủ trì: Phòng NN&PTNT.
Đơn vị phối hợp: Thanh tra sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên; Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang; Trạm quản lý công trình Điện Biên; UBND các xã, thị trấn.
Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.
2. Rà soát, thống kê vi phạm công trình thủy lợi theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019.
- Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị quản lý khai thác công trình rà soát, thống kê, phân loại, sơ họa các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi.
- Cắm mốc chỉ giới công trình thủy lợi.
IV. Tổ chức thực hiện
Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng NN&PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Giao Phòng NN&PTNT theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ.
Yêu cầu Trưởng các phòng liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; giám đốc Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang; Trưởng trạm quản lý công trình Điện Biên phối hợp tổ chức thực hiện./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm...(04/05/2024 5:33 CH)

  Xã Đông Tảo gặp mặt, giao lưu tân binh lên đường nhập ngũ 2024 và Phát động Tết trồng cây xuân...(20/02/2024 8:51 SA)

  Huyện Khoái Châu tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024(15/02/2024 1:46 CH)

  Hội nông dân huyện Khoái Châu tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023(04/01/2024 7:41 SA)

  Xã Tân Dân tổ chức Hội nghị đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu(25/08/2023 2:56 CH)

  Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Bình Kiều và Đồng...(19/07/2023 3:09 CH)

  Khoái Châu triển khai kế hoạch PTTT&TKCN, chủ động ứng phó với cơn bão số 1 (TALIM) trên địa bàn...(18/07/2023 1:50 CH)

  °
  28 người đang online