Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

Đăng ngày 07 - 02 - 2021
100%

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

 

Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện

Số, ký hiệu:     01/QĐ-HĐPH

Người ký: Đ/c Lê Hải Nam - PCT UBND huyện Khoái Châu.

Trích yếu:     Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 01.QĐ.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lịch tiếp công dân quý IV năm 2022 của UBND huyện Khoái Châu(04/10/2022 10:29 SA)

  Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2022(02/07/2022 10:27 SA)

  Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II và 6...(17/06/2022 1:45 CH)

  Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19(27/12/2021 2:20 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2021(30/09/2021 12:01 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý III năm 2021(30/06/2021 11:57 SA)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý II năm 2021(01/04/2021 11:54 SA)