Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với vác đơn vị

Đăng ngày 30 - 04 - 2020
100%

Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 02/2020/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 29/4/2020

Người ký: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.2020.QĐ.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Triển khai thi hành luật cư trú năm 2020(14/10/2022 10:22 SA)

  Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 7:13 SA)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương...(05/04/2022 9:31 SA)

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa...(14/01/2022 4:17 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ(30/12/2021 5:22 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(10/09/2021 12:05 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)