Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khoái Châu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 30 - 05 - 2023
100%

Khoái Châu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Khoái Châu

 

Trong những năm qua, huyện Khoái Châu đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện Khoái Châu đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011- 202 của tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND các cấp.
Cùng với công tác tuyên truyền, việc cải cách thể chế đã được Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan chuyên môn và UBND huyện. Công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND huyện chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế. Đến nay, huyện Khoái Châu đã sửa đổi và ban hành nhiều văn bản liên quan đến tình hình kinh tế xã hội.Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND huyện Khoái Châu đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức rà soát được nhiều thủ tục ở cấp xã và cấp huyện. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22.6.2007 của Thủ tướng Chính phủ được chỉ đạo triển khai nhanh chóng, đồng bộ đến tận cơ sở. Đến nay, tại Văn phòng UBND huyện và 100% các xã, thị trấn đều thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, trong đó quy định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp huyện và cấp xã. Tại đây, tất cả các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu giao nhận, phiếu báo xử lý chậm.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến xã đều được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.Cùng với đó, phòng làm việc, cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ UBND huyện đến các xã, thị trấn đều được bố trí tại những vị trí thuận tiện, trang bị máy vi tính... theo quy định, đồng thời được niêm yết công khai, đầy đủ các trình tự thủ tục, thời gian, phí, lệ phí để công dân biết. Với cách làm đó, các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được cán bộ, công chức, nhân viên bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” nhanh chóng tiếp nhận, thực hiện việc phân loại, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định để chuyển đến các bộ phận chuyên môn giải quyết.
Theo đánh giá của UBND huyện Khoái Châu, mặc dù thời gian thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” chưa lâu, song với sự quan tâm chỉ đạo của huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng, thời gian và hiệu quả giải quyết công việc của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi có yêu cầu đều được đáp ứng kịp thời. Năm 2020, tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả bảo đảm quy định về quy trình, thời gian của huyện đạt trên 99%. UBND huyện được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng chính quyền điện tử đứng thứ 2; chỉ số cải cách hành chính cấp huyện đứng thứ 2; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng thứ 4 toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, có gần 28 nghìn TTHC cấp huyện, cấp xã được giải quyết, bảo đảm quy định về quy trình, thời gian, đạt tỷ lệ 99%. Đáng chú ý, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp như: Thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng... Thời gian cắt giảm đạt bình quân từ 20 - 30%, trong đó một số lĩnh vực giảm trên 50% thời gian giải quyết so với quy định.
Đồng chí Lê Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho biết trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nộp thuế, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực. Đồng thời đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp…
Niêm yết bộ thủ tục hành chính cấp huyện tại bộ phận một cửa cấp huyệnUBND huyện Khoái Châu
 
Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở Khoái Châu trong thời gian quan đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội; tạo động lực để hệ thống chính quyền trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025...(03/05/2024 3:33 CH)

  Nghị quyết về việc tán thành chủ trương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai...(03/05/2024 3:29 CH)

  Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(06/03/2024 9:32 SA)

  Tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân 2024(05/03/2024 9:30 SA)

  Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện(01/03/2024 10:14 SA)

  Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(27/02/2024 10:26 SA)

  Đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương...(19/02/2024 10:34 SA)

  °
  39 người đang online