Xử lí dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại điểm tập kết rác thôn Kim Tháp xã Đồng Tiến

Đăng ngày 07 - 12 - 2021
100%

Xử lí dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rác thải sinh hoạt và đốt dây điện lấy đồng tại điểm tập kết rác thôn Kim Tháp xã Đồng Tiến

 

Đ đm bo vệ sinh môi trường và môi trường sống ca người dân khu vực lân cận điểm tập kết rác thôn Kim Tháp xã Đồng Tien và thực hiện tốt ni dung tiêu chí Môi trường trong xây dựng NTM. y ban nhân dân huyện đ nghị UBND xã. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Đồng Tiến thực hiện tt một số nội dung sau:
 1. Tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống truvền thanh ca xã đ tuyên truyền về công tác bo vệ môi trường, ra quân tng VSMT trên địa bàn xã, nhân rộng các tuyến đường hoa, tích cực chăm sóc, chnh trang, thường xuyên dọn dẹp đường làng, ngõ xóm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đy mạnh thực hiện mô hình phân loại, x lý rác thi hữu cư tại hộ gia đình; qun lý và vận hành tt đim tập kết rác thải để xđảm bo không gây ô nhiêm môi trường và mất m quan; hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước thải trong các khu dân cư.
 2. Ch đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kim tra, nhc nh các cơ sở, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật v bo vệ môi trường.
 3. Ch đạo Công an xã tăng cường mật phục kim tra, phát hiện x lí nghiêm các đối tượng mang dây điện ra khu vực bãi rác và các nơi khác trên địa bàn xã đốt.
 4. X lí giải ta dứt điểm một s hộ có xưởng giặt bao và tạo hạt nhựa vi phạm về môi trường, x thi vào sông Điện Biên và tình trạng đ, đốt rác thi gây ô nhim môi trường tại khu vực bờ sông Điện Biên và điểm tập kết rác thôn Kim Tháp.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu giải ngân hỗ trợ 69 khách hàng với số tiền 4,03 tỷ đồng(13/05/2022 4:47 CH)

  Phân công trực cơ quan tháng 04/2022(01/04/2022 4:30 CH)

  Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022(29/03/2022 5:04 CH)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu(24/03/2022 5:32 CH)

  Chính sách Lao động: Triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm...(16/03/2022 4:57 CH)

  Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(11/03/2022 2:30 CH)

  Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính(10/03/2022 5:22 CH)