Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khoái Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Đăng ngày 19 - 04 - 2024
100%

Khoái Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

Tài liệu đính kèm:  1.  299_UBND_NV_12_04_2024.pdf
                              2.  CV Sở NV.pdf
                              3.  NQ 385 HĐND tỉnh.pdf
Thực hiện Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2855/UBND-NC ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND; Công văn số 1712/SNV-TCBC ngày 12/12/2023 của Sở Nội vụ Hưng Yên về việc hướng dẫn giải quyết chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Khoái Châu về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2023;
Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng khác thuộc thẩm quyền quản lý về nội dung của Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Phòng Nội vụ hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định; thẩm định, báo cáo UBND huyện xem xét trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt số lượng, danh sách và kinh phí hỗ trợ giáo viên tiểu học, mầm non.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện chỉ đạo các trường thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ cho giáo viên chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí; quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
4. Phòng Giáo dục và đào tạo tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục huyện (nhất là bậc mầm non, tiểu học).
5. Các trường có giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng hướng dẫn giáo viên hoàn thiện hồ sơ và tổng hợp đề nghị UBND huyện (qua phòng Nội vụ thẩm định); trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách giáo viên được hỗ trợ và số tiền hỗ trợ trước ngày 25/4/2024. Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh sách giáo viên được hỗ trợ, gồm:
a. Đơn đề nghị của người hưởng chính sách hỗ trợ (Có mẫu Đơn đề nghị kèm theo).
b. Quyết định tuyển dụng, phân công công tác của giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học (bản sao có chứng thực).
c. Văn bản của trường về việc đề nghị hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học, bao gồm: số lượng, danh sách giáo viên mầm non, tiểu học nhận hỗ trợ, tổng kinh phí hỗ trợ và các nội dung khác có liên quan (nếu có).
d. Các giấy tờ, tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và phối hợp, thực hiện./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (đợt 5)(09/05/2024 3:57 CH)

  Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...(06/05/2024 3:36 CH)

  Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)(03/05/2024 5:20 CH)

  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5...(26/04/2024 9:57 SA)

  Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtđối với hộ ông Trần Văn Dương và bà Đào Thị Hạnh thường...(25/04/2024 3:26 CH)

  Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Huy Xuân (đã chết), thường trú...(24/04/2024 5:57 CH)

  Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...(24/04/2024 5:51 CH)

  °
  106 người đang online