Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đăng ngày 27 - 12 - 2021
100%

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Thực hiện Thông báo số 448/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện rất phức tạp. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND huyện thông báo như sau:
 1. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; địa điểm tiếp công dân các phòng, ban, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.
 2. Mọi kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đề nghị công dân gửi đơn qua đường bưu diện đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tăng cường kiểm tra, tập trung chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời kịp thời, triệt để theo thẩm quyền các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến, không để công dân phải trực tiếp đến các công sở.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan liên quan và công dân trong huyện biết, thực hiện./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2023 huyện Khoái Châu(07/07/2023 3:28 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2023 huyện Khoái Châu(05/04/2023 3:23 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2023 huyện Khoái Châu(03/01/2023 3:18 CH)

  Lịch tiếp công dân quý IV năm 2022 của UBND huyện Khoái Châu(04/10/2022 10:29 SA)

  Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2022(02/07/2022 10:27 SA)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2021(30/09/2021 12:01 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý III năm 2021(30/06/2021 11:57 SA)

  °
  18 người đang online