Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2022

Đăng ngày 02 - 07 - 2022
100%

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND huyện Khoái Châu thông báo lịch tiếp công dân, chi tiết theo thông báo đính kèm./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2023 huyện Khoái Châu(07/07/2023 3:28 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2023 huyện Khoái Châu(05/04/2023 3:23 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2023 huyện Khoái Châu(03/01/2023 3:18 CH)

  Lịch tiếp công dân quý IV năm 2022 của UBND huyện Khoái Châu(04/10/2022 10:29 SA)

  Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19(27/12/2021 2:20 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2021(30/09/2021 12:01 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý III năm 2021(30/06/2021 11:57 SA)

  °
  58 người đang online