Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tân Dân

Đăng ngày 27 - 12 - 2021
100%

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tân Dân

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng;
Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  tại vị trí quy hoạch thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu;
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thông báo về việc lựa chọn đon vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của Người có tài sản:    Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí quy hoạch thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Tổng diện tích đất đấu giá: 424,5 m2, gồm 04 suất đất;
- Giá khởi điểm: Các xuất đất đấu giá căn cứ theo 2955/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (hình ảnh trụ sở, địa điểm hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Trong đó ưu tiên các đơn vị đã có nhiều năm hoạt động và kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất)
- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017)
- Giấy tờ pháp lý: Có bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề đấu giá/ thẻ đấu giá viên và các giấy tờ pháp lý khác liên quan;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do UBND huyện Khoái Châu quyết định;
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 10/01/2022 (giờ hành chính)
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221 6268 119
Lưu ý: Các đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, UBND huyện Khoái Châu không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn. 
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại khu dân cư mới xã Tân Dân (15/05/2024 2:55 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến(15/05/2024 4:33 CH)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư nông thôn mới xã Dạ...(15/04/2024 4:11 CH)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hồng Tiến (đợt 4)(12/04/2024 9:22 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đợt 4) (09/04/2024 11:17 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(09/04/2024 11:13 SA)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại xã Dạ Trạch(03/04/2024 3:10 CH)

  °
  108 người đang online