Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, đang mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đăng ngày 30 - 03 - 2021
100%

Danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, đang mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

STT DANH MỤC CÁC
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN
    Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích hiện trạng (ha) Tăng thêm Địa điểm (đến cấp xã)
  Diện tích  
(ha)
   
A Công trình dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh            
I Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh     0,00      
1 Đất quốc phòng     #REF!   #REF!  
B Công trinh, dự án để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng     0,00      
B1 Công trình, dự án quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất     0,00      
B2 Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất            
I Đất khu công nghiệp            
1 Khu công nghiệp Tân Dân SKK          Tân Dân
2 Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt (Đồng Tiến: 79,76 ha; Hồng Tiến 43,84 ha) SKK         Hồng Tiến - Đồng Tiến
B3 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất            
I Đất cụm công nghiệp            
1 Cụm công nghiệp Tân Dân            
1,1 Nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng TaNaKa  SKN          Tân Dân
1,2 Nhà máy sản xuất gỗ ván ép MDF Hưng Thịnh  SKN          Tân Dân
1,3 Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất Hà Nội SKN          Tân Dân
1,4 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao Hải Đăng  SKN          Tân Dân
1,5 Nhà máy sản xuất băng dính TD Pacific Việt Nam  SKN          Tân Dân
1,6 Nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm Quảng Đức Phong  SKN          Tân Dân
1,7 Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí Quang Vinh  SKN          Tân Dân
1,8 Showroom ô tô và tổ hợp văn phòng, khách sạn cho thuê Toàn Cầu Hưng Yên   SKN         Tân Dân
1,9 Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghiệp phụ trợ, phụ tùng ô tô và cho thuê kho Sao Kim  SKN          Tân Dân
1,10 Sản xuất và lắp ráp máy lọc gió các loại và phụ tùng xe đạp điện của công ty phát triển hạ tầng Hưng Yên  SKN          Tân Dân
1,11 Xây dựng kho ngoại quan của công ty An Bình  SKN          Tân Dân
1,12 Nhà máy sản xuất đồ gỗ, linh kiện điện tử và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê Hoa Anh SKN   3,27   3,27 Tân Dân
2 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu SKN   30,00   30,00 Việt Hòa
II Đấu giá QSDĐ cho thuê đất             
1 Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Siêu thị thương mại, showroom ôtô Minh Tiến Hưng Yên TMD Có thông báo thu hồi đất rồi tại sao lại ko có NQ       Dân Tiến
2 Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng TMD         Thị trấn Khoái Châu
3 Đấu giá QSDĐ để thực hiện dự ánTrung tâm thương mại tổng hợp sông Hồng Trade TMD         Tân Dân
III Đất giao thông            
1 Mở rộng vòng xuyến ngã tư Tô Hiệu DGT         Dân Tiến
2 Cải tạo nâng cấp đường 209C  DGT   1,60   1,60  Khoái Châu
3  Xây dựng đường Nguyễn Kỳ DGT         Thị trấn Khoái Châu
4 Mở rộng nâng cấp Cầu Khé Km 13 + 700 ĐT.384 DGT   0,05   0,05 Phùng Hưng
5 Đường nối ĐT.379 với QL 39 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng DGT          Tân Dân, Dân Tiến
6 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã thị trấn Khoái Châu - đường Triệu Quang Phục DGT         An Vĩ, TT Khoái Châu
7 Đường CN từ TT. Khoái Châu đến Dân Tiến DGT   4,50   4,50 Huyện Khoái Châu
8 Cải tạo, nâng cấp ĐH.53 đoạn Km 0+00 - Km2+400 DGT   0,20   0,20  Thuần Hưng, Thành Công, Nhuế Dương
9 Cải tạo, nâng cấp ĐH.56 đoạn Km0+00 - Km3+500 (Dốc Bái - Bến đò Đông Ninh) DGT   0,07   0,07  Đông Kết, Đông Ninh, Tân Châu
10 Diện tích thu hồi làm hành lang đường giao thông tại khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở DGT   0,04   0,04 Đại Hưng
11 Xây dựng đường giao thông WB3 DGT          Bình Kiều
12 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 383 DGT         An Vĩ, Ông Đình, Tân Dân
13 Cải tạo, nâng cấp đường ĐH 58 DGT   0,75   0,75 Phùng Hưng, Việt Hoà
14 Cải tạo, nâng cấp đường ĐH 51 DGT         Tứ Dân, Tân Châu, Đông Ninh, Đại Tập, Chí Tân
15 Cải tạo, nâng cấp ĐH.56 DGT         Đông Ninh, Tân Châu,
Đông Kết
16 Cải tạo, nâng cấp ĐH.57 DGT   1,50   1,50 Huyện Khoái Châu
IV Đất thủy lợi            
1 Đường thuỷ lợi 206 (đường 379) DTL         Dân Tiến
2 Cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị DTL         Thị trấn Khoái Châu, Phùng Hưng, Đại Hưng, An Vĩ
3 Dự án xây dựng công trình Cấp bách cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị DTL         TT. Khoái Châu
V Đất công trình năng lượng            
1 Xây dựng trạm biến áp DNL   0,01   0,01 Bình Kiều
2 Sử dụng lại tuyến ĐZ 110kV Kim Động - Khoái Châu hiện có để vận hành lưới điện 22kV liên lạc giữa 02 TBA 110kV Kim Động và TBA 110kV Yên Mỹ DNL   0,01   0,01 Huyện Khoái Châu
3 Cải tạo đường dây 22kV lộ 476-E28.2 liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 từ 3 pha 3 dây thành đường dây 22kV 3 pha 4 dây DNL   0,02   0,02 Việt Hòa, Đại Hưng, Phùng Hưng
4 Xây dựng ĐZ&TBA huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2020 DNL   0,05   0,05 Đồng Tiến, Liên Khê, Bình Minh, Phùng Hưng, Thành Công, An Vỹ, Tứ Dân, Ông Đình, Tân Dân, Đại Tập
5 Xuất tuyến 35kV lộ 374, 376 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 373 E28.2, 373 E28.16. DNL   0,05   0,05 Dân Tiến, Tân Dân
6 Xuất tuyến 35kV lộ 372 sau MBA T2 TBA 110kv Khoái Châu cấp điện các xã phía Tây Nam huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 374-E28.2, 371-E28.2 DNL         Tân Dân, Ông Đình, Tứ Dân, Hàm Tử, Dạ Trạch
7 Xuất tuyến 22kv lộ 472 sau MBA T2 TBA110kV Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 471, 475-E28.8 DNL         Tân Dân, Ông Đình, An Vĩ,
TT. Khoái Châu
8 Xuất tuyến 22kv lộ 472 sau MBA T2 TBA  110kv Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 471, 475-E28.8 DNL   0,33   0,33 Tân Dân, Ông Đình, An Vĩ,
TT. Khoái Châu
9 Xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu DNL   0,04   0,04 Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Việt Hòa, Phùng Hưng, Đông Tảo,
An Vĩ, Tân Dân, Đại Hưng, Đại Tập, Tân Châu, Nhuế Dương
10 Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2017 DNL   0,00   0,003 Ông Đình,
TT. Khoái Châu
11 Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2018 DNL   0,00   0,003 Đại Hưng, Dạ Trạch
12 Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2019 DNL Chuyển tiếp 2021 0,01   0,01 Phùng Hưng, Chí Tân, Đông Tảo, Bình Minh
13 Xuất tuyến mạch kép 22kv sau TBA 110kv Khoái Châu cấp điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ dọc tỉnh 379 DNL   0,01   0,01 Đông Tảo
14 Xây dựng đường dây và TBA chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2019 DNL   0,04   0,04 Đông Tảo, Phùng Hưng, Đại Tập, Ông Đình,
Thuần Hưng, Dạ Trạch, Bình Minh
15 Cải tạo đường dây 22kv lộ 476-E28.2 (TBA 110kv Kim Động) liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 (TBA 110Kv Khoái Châu) DNL   0,06   0,06 Việt Hòa, Phùng
Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng, Thành Công
16 Xây dựng đường dây và TBA chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 2 năm 2019 DNL   0,05   0,05 Đại Tập, Tân Châu, Chí Tân, Đông Ninh, Đại Hưng, Phùng Hưng,
 Nhuế Dương, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình, TT. Khoái Châu
17 Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hưng Yên thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 DNL   0,08   0,08 Đông Kết, Tân Châu, Tứ Dân, Tân Dân, Đồng Tiến,
 Phùng Hưng, Đại Tập, Đại Hưng, Liên Khê
18 Cải tạo đường dây 35kv lộ 371-E28.2 sau TBA 110kv Kim Động DNL   0,03   0,03 Việt Hòa, Hồng Tiến, Đồng Tiến,
Tân Dân, Dân Tiến
19 Xuất tuyến 35Kv lộ 374, 376 sau MBA T2 TBA 110kv Khoái Châu cấp điện phía Đông huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 373-E28.2, 373-E28.16 DNL   0,45   0,45 Tân Dân, Ông Đình, Hàm Tử,
Dạ Trạch, Bình Minh, An Vĩ
20 Cải tạo đường dây 22Kv lộ 476-E28.2 liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 từ 3 pha lên 4 dây thành đường dây 22Kv 3 pha 4 dây DNL   0,02   0,02 Việt Hòa, Đại Hưng,
Phùng Hưng
21 Xây dựng đường dây và TBA huyện Khoái Châu DNL   0,05   0,05 Đồng Tiến, Liên Khê, Bình Minh, Phùng Hưng, Thành Công,
An Vĩ, Tứ Dân, Ông Đình, Tân Dân, Đại Tập
22 Phát triển lưới điện truyền tài và phân phối lần 2(PSL3) vay vốn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản DNL   0,03   0,03 Đông Kết, Tân Châu,
Tứ Dân, Tân Dân
23 Xây dựng ĐZ&TBA chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 2 năm 2019 DNL   0,34   0,34 Đại Tập, Tân Châu, Đông Ninh, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình,
TT.Khoái Châu, Chí Tân, Đại Hưng, Phùng Hưng, Nhuế Dương
24 371-E28.2 (Kim Động) -373-E28.16 (Văn Giang 2) DNL   0,02   0,02 Tân Dân, Việt Hòa,
Hồng Tiến, Dân Tiến
25 476-E28.2 (Kim Động) - 477 - E28.8 (Khoái Châu) DNL   0,03   0,03 Đại Hưng, Việt Hòa
26 Xây dựng ĐZ&TBA  khu vực huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên năm 2020 DNL   0,05   0,05 Đông Kết, Ông Đình, Đông Tảo, Hàm Tử, Tứ Dân, Tân Dân, Thuần Hưng, Liên Khê, Chí Tân
27 Xây dựng ĐZ và TBA khu vực phía Đông huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2021. DNL   0,04   0,04 Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Tứ Dân, Đông Tảo, Dạ Trạch, Tân Dân, An Vĩ
28 Xây dựng ĐZ và TBA khu vực phía Tây huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2021. DNL   0,03   0,03 Đông Ninh, Thành Công, Bình Minh, Tân Dân, Phùng Hưng, Hồng Tiến, Dạ Trạch
29 Xây dựng ĐZ và TBA khu vực huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên GĐ2 năm 2021. DNL   0,05   0,05 Đông Ninh, Bình Minh, Tân Dân, Phùng Hưng, Hồng Tiến, Dạ Trạch, Tứ Dân, TT Khoái Châu, An Vĩ, Đại Tập, Thành Công, Việt Hòa, Dân Tiến, Bình Kiều
30 Lắp đặt thiết bị Recloser nâng cao độ tin cậy cung  cấp điện cho lưới điện trung áp năm 2020 DNL   0,01   0,01 Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Việt Hòa, Phùng Hưng, Đông Tảo, An Vĩ, Tân Dân, Đại Hưng, Đại Tập, Tân Châu, Nhuế Dương, Liên Khê, Thành Công, Ông Đình.
31 Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 22kV sau các TBA 110kV Kim Động, Khoái Châu theo phương án đa chia đa nối DNL   0,04   0,04 Nhuế Dương, An Vĩ, TT Khoái Châu, Phùng Hưng, Thành Công
32 Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV sau các TBA 110kV Phố Cao, TP Hưng Yên, Kim Động theo phương án đa chia đa nối DNL   0,00   0,00 Tứ Dân
33 Đường dây và trạm 110kV Khoái Châu 2 DNL   0,40   0,40 Liên Khê
34 Xây dựng ĐZ và TBA khu vực phía Bắc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên năm 2021. DNL   0,02   0,02 Tân Dân, Bình Minh
VI Đất bãi thải, xử lý chất thải            
1 Xây dựng địa điểm thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại xã 25 xã, thị trấn DRA         Huyện Khoái Châu
VII Đất ở nông thôn            
1 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Đông Tảo
2 Di dân và tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Bình Minh  ONT          Bình Minh
3 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Bình Minh
4 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Dạ Trạch
5 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở   ONT          Ông Đình
6 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến của Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển Bình Minh Phố Hiến 2 ONT          Tân Dân, An Vĩ, Dân Tiến
7 Khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến ONT         Tân Dân, An Vĩ, Dân Tiến
8 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Tứ Dân
9 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở ONT          An Vĩ
10 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT         An Vĩ
11 Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở ONT          Đông Kết
12 Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở ONT          Đông Kết
13 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  ONT          Bình Kiều
14 Xây dựng khu tái định cư dự án đường nối ĐT 379 và QL 39 và đường cao tốc HN - HP và đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Dân Tiến
15 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở ONT Đã giao 0,46        Đồng Tiến
16 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Tân Châu
17 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Liên Khê
18 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở và TĐC phục vụ dự án Cầu Khé tại Km 13+700 ĐT.384 ONT          Phùng Hưng
19 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở ONT          Đông Ninh
20 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  ONT          Đại Tập
21 Dự án xây dựng khu dân cư mới Chí Tân (3VT) ONT          Chí Tân
22 Dự án xây dựng khu dân cư mới Đại Hưng (2VT) ONT          Đại Hưng
23 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
(1VT)
ONT          Thành Công
24 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (1VT) ONT          Nhuế Dương
25 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (UBND huyện làm chủ đầu tư)           Hồng Tiến
26 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (UBND xã làm chủ đầu tư -5 VT)           Hồng Tiến
VIII Đất ở đô thị            
1 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT ODT         Dân Tiến
2 Khu nhà ở New City ODT          An Vĩ
3 Khu nhà ở liền kề để bán và trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Việt ODT          Tân Dân
4 Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở ODT         Thị trấn Khoái Châu
5 Đấu giá QSDĐ ODT         Bình Minh
IX Đất trụ sở cơ quan     0,56   0,56  
1 Xây dựng trụ sở UBND xã Dạ Trạch CTS   0,56   0,56  Dạ Trạch
X Công trình, dự án đất cơ sở tín ngưỡng            
1 Đền thờ Triệu Quang Phục thuộc khu di tích văn hóa Chử Đồng Tử - Tiên Dung TIN          Dạ Trạch
2 Tu bổ, tôn tạo đền thờ bà Hoàng Thị Loan TIN         Hồng Tiến
C Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất            
I Đất cơ sở sản xuất kinh doanh            
1 Xây dựng nhà máy may mặc xuất nhập khẩu SKC   1,05   1,05  Đồng Tiến
2 Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại khuôn đúc, hóa mỹ phẩm Toàn Gia Phát SKC         Đông Tảo
3 Xưởng gia công các sản phẩm cơ khí Ngôi Sao Việt SKC   4,20   4,20 Ông Đình
II Đất thương mại dịch vụ            
1 Trung tâm thương mại và giải trí Thiên Minh Hùng TMD         Dân Tiến
2 Bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa ô tô và trạm dừng nghỉ của công ty TNHH TMDV và PT Tiến Đạt TMD         Tân Dân
3 Trung tâm phân phối vật liệu xây dựng, sản xuất, gia công hàng may mặc Tiến Đạt TMD         Tân Dân
5 Trung tâm thương mại Châu Hưng  TMD         Tân Dân
6 Trung tâm phân phối sắt thép xây dựng và gia dụng Thành Đạt TMD         Phùng Hưng
7 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thịnh Phát TMD         Hồng Tiến
8 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thăng Long TMD         Hồng Tiến
9 Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Minh Huy HY TMD          An Vĩ
10 Bãi bốc xếp và kinh doanh VLXD Sáu Hằng TMD         Đông Ninh
11 Đóng gói và kinh doanh phân bón các loại của công ty Nông Việt TMD         Ông Đình
15 Dự án kinh doanh thiết bị điện gia dụng  và đồ gỗ nội thất Rapido TMD         Ông Đình
16 Cửa hàng xăng dầu và trạm dừng nghỉ Thái Hưng - Hưng Yên TMD         Hồng Tiến
17 Nhà hàng - Khu văn hóa - Thể thao -Tổ chức sự kiện và dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Thiên Trang TMD   3,00   3,00 An Vĩ
18 Kinh doanh vật liệu xây dựng và cho thuê kho bãi, nhà xưởng Minh Long TMD   1,90   1,90 Ông Đình
III Đất giao thông            
1 Xây dựng đường vào công ty TNHH INOX Thái An và Tính Thuy DGT         Tân Dân
IV Đất công trình bưu chính viễn thông            
1 Trung tâm viễn thông Khoái Châu DBV         An Vĩ
V Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo            
1 Trường mầm non hoa Anh Đào (Cơ sở 2) DGD         Thị trấn Khoái Châu
VI Đất nông nghiệp khác            
1 Dự án chăn nuôi trồng trọt chất lượng cao Công ty TNHH Hoàng Việt  NKH         Đại Tập
2 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác NKH         Huyện Khoái Châu
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hồng Tiến (đợt 4)(12/04/2024 9:22 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đợt 4) (09/04/2024 11:17 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(09/04/2024 11:13 SA)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại xã Dạ Trạch(03/04/2024 3:10 CH)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại xã Hồng Tiến(03/04/2024 3:06 CH)

  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Công ty Giày Ngọc Tề xưởng mặt giày 2 tại xã...(26/03/2024 8:04 SA)

  Lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (01/03/2024 3:59 CH)

  °
  62 người đang online