Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Huyện Khoái Châu phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Đăng ngày 28 - 10 - 2022
100%

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11; để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam chất lượng, thiết thực và hiệu quả, huyện Khoái Châu ban hành Kế hoạch phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

 

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Vì vậy, để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực sự là điểm nhấn của cả một giai đoạn 10 năm thực hiện, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 với định hướng gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, nghị quyết, văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2022, 2023; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022; những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Đặc biệt, cần tập trung phổ biến các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương năm 2022; những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông; kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật.

Ngày Pháp luật được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau: Tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; treo pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tháng cao điểm diễn ra từ ngày 01/11/2022 đến ngày 18/11/2022. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tế tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với nội dung, hình thức phù hợp; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam./.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Tư pháp(25/12/2020 3:21 CH)

  Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực (11/07/2018 3:46 CH)

  7. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng...(03/10/2016 2:01 CH)

  6. Chứng thực bản sao từ bản chính (văn bản song ngữ)(03/10/2016 2:01 CH)

  5. Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng nước ngoài)(03/10/2016 2:00 CH)

  4. Chứng thực bản sao từ bản chính (bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài)(03/10/2016 2:00 CH)

  3. Chứng thực điểm chỉ(03/10/2016 2:00 CH)

  °
  2 người đang online