Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
100%

 

UBND huyện Khoái Châu báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2022, chi tiết theo báo cáo đính kèm./.

Tin mới nhất

Triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018(20/03/2019 11:18 SA)

Triển khai, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017(20/04/2018 11:25 SA)

°
59 người đang online