Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 8/2022, nhiệm vụ chủ yếu tháng 9/2022

Đăng ngày 30 - 08 - 2022
100%

 

I. LĨNH VỰC TRIỂN KINH TẾ
1. Lĩnh vực Nông nghiệp
Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn, kiểm tra, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhất là sâu bệnh trên lúa, cây nhãn, cây có múi,... chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Đôn đốc các xã chỉ đạo, hướng dẫn các trang trại, nhà vườn sản xuất nhãn và cây ăn quả áp dụng kỹ thuật canh tác theo quy trình VietGAP, thực hiện nghiêm quy định trong việc sử dụng các loại hoá chất bảo vệ thực vật, phân bón, thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp phân phối và yêu cầu của thị trường.
Tổ chức Hội nghị XTTM tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022 vào ngày 24-26/8/2022, tham gia lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2022, Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên do sở Công thương tổ chức.
Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch thông tin tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp tại các xã, thị trấn.
2.  Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Ban hành 152 văn bản về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện.
Tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Khu công nghiệp sạch tại xã Hồng Tiến, Dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Đông Kết, Phùng Hưng, Đại Hưng, Tứ Dân, Bình Kiều.
Ngày 12/8, tổ chức hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch số 93A/ KH–UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện giải tỏa vi phạm và kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện về đẩy mạnh công tác cấp giấy CNQSDĐ. Trong tháng 8 không phát sinh vi phạm mới… tiếp tục rà soát tập hợp số liệu chính xác các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh để báo cáo lãnh đạo UBND huyện.
Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đôn đốc các xã thực hiện các nội dung của hội nghị giao ban ngày 12/8/2022. Trong tháng, tổng số giấy chứng nhận toàn huyện đã hoàn thiện và trình ký là 183 giấy trong đó: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 22 giấy chứng nhận (Đất ở: 22 GCN, đất nông nghiệp: 0 GCN), Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 161 giấy chứng nhận (Đất ở: 139 GCN, đất nông nghiệp: 22 GCN), Đã xử lý 16 trường hợp dôi dư, tổng thu: 2.282.135.500 đồng. Tiếp nhận, thẩm định 32 hồ sơ đính chính GCN QSDĐ.
3. Sản xuất Công nghiệp,  TTCN và XD, Thương mại-Dịch vụ
Trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch: Phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Ecoland city tại xã Hồng Tiến, Đồng Tiến; Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu đô thị Phúc An, Khu nhà ở Anvi Central Park tại xã An Vĩ. Khu nhà ở Tân An tại xã An Vĩ và Tân Dân. Khu đô thị mới Đông Khoái Châu tại xã Dân Tiến. Khu dân cư mới Tân Dân trên địa bàn xã Tân Dân. Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường ĐH.57, huyện Khoái Châu, Khu nhà ở Tiến Hưng trên địa bàn xã Dân Tiến, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu.
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án: Xây dựng nhà chuẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm, nhà hành chính - Hội trường và nhà phẫu thuật Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu; Cải tạo, nâng cấp ĐT.384 Đoạn từ ĐT.377 đến đường di sản, huyện Khoái Châu.
Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
 Tiếp tục đôn đốc các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn huyện. Triển khai ra quân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn huyện.
4. Tài chính, ngân sách
Tính đến 24/8/2022: Ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn là 515.084  triệu đồng, ước thực hiện chi ngân sách là: 392.683 triệu đồng.
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện, các đơn vị trường học và UBND các xã, thị trấn thực hiện dự toán tháng 9 năm 2022 đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chi của các đơn vị.
Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chưa được lập hồ sơ quyết toán. Đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.
Trong tháng thẩm định và cấp 87 hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể.
 
II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn các nhà trường chọn danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các trường tiểu học từ năm học 2022-2023. Tiếp tục tập huấn chương trình sách giáo khoa lớp 7; tuyên truyền phòng chống đuối nước dịp hè; chỉ đạo các nhà trường không tổ chức dạy thêm trong dịp hè. Chỉ đạo Trường Tiểu học và THCS Thành Công,  Mầm non Thành Công hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng và công nhận chuẩn quốc gia. Đôc đốc các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất các điều kiện cần thiết cho năm học mới.
2. Lĩnh vực Lao Động -TB&XH
Hàng tháng chi trả trợ cấp hàng tháng gần 4.000 đối tượng chính sách, trên 8.000 đối tượng BTXH,  đúng đối tượng, kịp thời gian. Chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng người có công; hỏa táng; chi trả trợ cấp ưu đãi học sinh sinh viên đượt 1; miễn giảm học phí cho đối tượng…
Thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà ở Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tính đến ngày 25/8/2022 đã hỗ trợ 31 đơn vị, tổng số 317 người lao động, tổng tiền 471 triệu đồng.
3. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Xây dựng xây dựng kịch bản lễ hội, chỉ đạo và hướng dẫn UBND xã Dạ Trạch xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ hội và thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ lễ hội Triệu Việt Vương.
Tuyên truyền các tiêu chí xây dựng Làng văn hóa nhằm nâng cao chất lượng các Làng văn hoá năm 2022; kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912- 07/8/2022); kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022).
Tổ chức thành công công giải môn bóng đá nam năm 2022 trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện Khoái Châu năm 2022.
Tuyên truyền Hội chợ xúc tiến thương mại hội chợ xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và nông đặc sản của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm 2022. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, tập trung kiểm tra các quán Karaoke trên địa bàn.
 
 
4. Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch COVID-19.
Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tiêm vắc-xin trên địa bàn quản lý. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định về hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm;
III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, THANH TRA, TIẾP DÂN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.
1. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính
Triển khai nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến găn với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025;
Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện CCHC và PAPI năm 2022, Phối hợp thực hiện đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2022.
Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc 19 tập và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức, tham gia hoạt động hè năm 2022; 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tỏng thực hiện " Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022"; công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học giai đoạn 2017-2021.
2. Công tác quân sự
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực cơ quan, tổ chức canh gác đảm bảo an toàn. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm, xã, năm 2022 gồm các xã; Đông Ninh, Tân Châu, Đông Kết, Tứ Dân.  Tổ chức luyện tập phương án chuyển trạng thái SSCĐ khi có tình huống xảy ra. Huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại e111f306 Quân đoàn 2 quân số 435 đồng chí.
          3. An ninh
Tình hình an ninh nông thôn, an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo vệ, bảo đảm ANTT tại địa phương. Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đặc biệt hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
4. Thanh tra, tiếp dân, giáo dục pháp luật
Trụ sở Tiếp công dân phối hợp với Thanh tra huyện và các cơ quan liên quan đã tổ chức tiếp dân, nhận và xử lý giải quyết đơn theo đúng thẩm quyền. Tổ chức Đoàn Thanh tra về kinh tế xã hội theo kế hoạch.
Tham gia hoàn thiện hồ sơ các vụ việc cưỡng chế, xử lý vi phạm hành chính. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện theo các nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
IV. MỘT SỐ NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU CÁC THÁNG 9/2022
1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của tỉnh, ngành Y tế, không được chủ quan, lơ là, gây hậu quả nghiêm trọng. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tiêm chủng Vắc- xin Covid-19 cho các lứa tuổi theo khuyến cáo của Sở Y tế, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó khi có bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập để phòng tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
2. Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa nông sản; chủ động phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho các loại cây trồng và đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm, tiến hành kiểm tra các cơ sở có liên quan để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
4. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2022; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt; tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn. Tiếp tục tăng cường rà soát các trường hợp vi phạm Kế hoạch 93 A, tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.
5. Chỉ đạo và hướng dẫn UBND xã Dạ Trạch tổ chức Lễ hội Triệu Việt Vương năm 2022. Tham mưu phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan quản lý tổ chức Lễ hội Triệu Việt Vương xã Dạ Trạch năm 2022.
6. Phối hợp với Trung tâm Viễn thông Hưng Yên tổ chức, hướng dẫn, tập huấn cho 72 trường học thuộc UBND huyện sử dụng phần mềm quản lý VB và ĐH chung của tỉnh.
7. Lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, đặc biệt tại các địa điểm có nguy cơ phát sinh vấn đề phức tạp. Kiểm tra, nắm bắt tình hình chặt chẽ mọi diễn biến để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu
8.  Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng hợp lý, đủ trình độ và năng lực./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu tổ chức ngày hội hiến máu “Những trái tim tình nguyện hè 2024(09/07/2024 9:27 SA)

  Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025...(03/05/2024 3:33 CH)

  Nghị quyết về việc tán thành chủ trương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai...(03/05/2024 3:29 CH)

  Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(06/03/2024 9:32 SA)

  Tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân 2024(05/03/2024 9:30 SA)

  Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện(01/03/2024 10:14 SA)

  Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(27/02/2024 10:26 SA)

  °
  151 người đang online