Chính sách Lao động: Triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021

Đăng ngày 16 - 03 - 2022
100%

Triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021

 

Thực hiện Công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH, từ ngày 10/01/2022 Ngân hàng CSXH huyện bắt đầu triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021.
      Việc đối chiếu, phân loại nợ được Ngân hàng CSXH huyện tiến hành thực hiện theo định kỳ 3 năm/lần nhằm kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu và giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Do đó, Ngân hàng CSXH huyện sẽ trực tiếp thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng có dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của đơn vị năm 2022, do vậy, mỗi cán bộ được phân công thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ của Ngân hàng CSXH huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thời gian quy định. Quá trình thực hiện đối chiếu nợ sẽ kết hợp tuyên truyền, phổ biến về mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn tại Ngân hàng CSXH để hộ vay hiểu và chấp hành tốt quy định sử dụng vốn đúng mục đích, đóng lãi hàng tháng, trả nợ khi đến hạn...
      Thời gian triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31/5/2022. Đồng thời, Ngân hàng CSXH huyện cũng chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt phù hợp với thực tế trên địa bàn trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đặc biệt tuân thủ nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19, nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch cho khách hàng và cán bộ tín dụng trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ.
      Tính đến thời điểm 31/12/2021, có 11 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai tại Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ hơn 429,797 tỷ đồng, còn 11.589 khách hàng đang còn vay vốn. Đến 28/02/2022, đơn vị đã thực hiện đối chiếu được 15/25 xã, thị trấn. Sau khi đã hoàn thành đối chiếu, phân loại nợ đối với khách hàng vay vốn, Ngân hàng CSXH huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng tín dụng của từng địa bàn xã, thị trấn nhằm đề ra giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu giải ngân hỗ trợ 69 khách hàng với số tiền 4,03 tỷ đồng(13/05/2022 4:47 CH)

  Phân công trực cơ quan tháng 04/2022(01/04/2022 4:30 CH)

  Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022(29/03/2022 5:04 CH)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu(24/03/2022 5:32 CH)

  Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(11/03/2022 2:30 CH)

  Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính(10/03/2022 5:22 CH)

  Thông báo kết quả điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(26/01/2022 9:52 SA)