Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Mục tiêu chất lượng của huyện Khoái Châu năm 2022

Đăng ngày 23 - 02 - 2022
100%

Mục tiêu chất lượng của huyện Khoái Châu năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022, UBND huyện Khoái Châu đề ra mục tiêu chất lượng, cụ thể như sau:
 1. 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện theo các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ xác định trong năm 2022 với chủ đề 16 chữ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.
 2. 98% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn; 80% hồ sơ thủ tục hành chính trả kết quả trước hạn.
 3. 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh giữa các cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và bưu chính công ích.
 4. 90% đạt mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
 5. Giữ vững điểm cải cách hành chính đạt tốt.
 6. Duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) làm nền tảng cho xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tăng cường sử dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 7. Duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện và các xã, thị trấn.

Tài liệu đính kèm:  03.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chính sách chất lượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 huyện...(09/02/2021 9:19 SA)

  Mục tiêu chất lượng năm 2019(20/03/2019 1:55 CH)

  Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015(02/11/2018 10:47 SA)

  Quy trình: Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử...(01/10/2018 3:46 CH)

  Quy trình: xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản(01/10/2018 3:44 CH)

  Quy trình: xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường(01/10/2018 3:35 CH)

  Quy trình: lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn...(01/10/2018 3:19 CH)

  °
  70 người đang online