Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Mục tiêu chất lượng năm 2019

Đăng ngày 20 - 03 - 2019
100%

Mục tiêu chất lượng năm 2019 của UBND huyện Khoái Châu

 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019, UBND huyện Khoái Châu đề ra mục tiêu chất lượng, cụ thể như sau:

1. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao văn hóa công vụ và thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2019 do Chính phủ quán triệt, đó là "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

2. 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và được cập nhật bằng phần mềm điện tử.

3. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được đăng trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa.

4. Điểm cải cách hành chính đạt điểm khá trở lên.

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt 25% trở lên.

6. 100% cán bộ công chức, viên chức UBND huyện thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành./.

Tài liệu đính kèm: muctieuchatluong 2019.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mục tiêu chất lượng của huyện Khoái Châu năm 2022(23/02/2022 5:16 CH)

  Chính sách chất lượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 huyện...(09/02/2021 9:19 SA)

  Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015(02/11/2018 10:47 SA)

  Quy trình: Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử...(01/10/2018 3:46 CH)

  Quy trình: xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản(01/10/2018 3:44 CH)

  Quy trình: xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường(01/10/2018 3:35 CH)

  Quy trình: lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn...(01/10/2018 3:19 CH)

  °
  126 người đang online