Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lịch trực tháng 5/2022

Đăng ngày 25 - 04 - 2022
100%

Lịch trực tháng 5/2022

 

Ngày, tháng
Người trực
Thành viên
Trưởng ca
Phó ca
Thứ bảy, ngày 30/4/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Vũ Thị Tự
Phó Chánh Vp
0912.981.369
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đ/c Trần Văn Huy
Chủ nhật, ngày 01/5/2022
Thứ hai, ngày 02/5/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Thị Kim Liên
Phó Chánh VP
0914.763.979
Đ/c Bùi Minh Điềm
Đ/c Lê Hoàng Nam
Thứ ba, ngày 03/5/2022
Thứ bảy, ngày 07/5/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Phạm Trần Đông
Phó Chánh VP
0985.033.125
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đ/c Đỗ Thị Ngát
Chủ nhật, ngày 08/5/2022
Thứ bảy, ngày 14/5/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Văn Tuấn - Chánh Văn phòng
0915.420.559
Đ/c Bùi Minh Điềm
Đ/c Đinh Thị Thu Hà
Chủ nhật, ngày 15/5/2022
Thứ bảy, ngày 21/5/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Vũ Thị Tự
Phó Chánh Vp
0912.981.369
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đ/c Trần Văn Huy
Chủ nhật, ngày 22/5/2022
Thứ bảy, ngày 28/5/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Thị Kim Liên
Phó Chánh VP
0914.763.979
Đ/c Bùi Minh Điềm
Đ/c Lê Hoàng Nam
Chủ nhật, ngày 29/5/2022

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024(06/03/2024 9:32 SA)

Tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân 2024(05/03/2024 9:30 SA)

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện(01/03/2024 10:14 SA)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(27/02/2024 10:26 SA)

Đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương...(19/02/2024 10:34 SA)

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND huyện về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý nước thải...(13/10/2023 3:05 CH)

Khoái Châu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính(30/05/2023 11:09 SA)

°
132 người đang online