Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Thành Công

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
100%

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Thành Công

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 5899/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu,
Ủy ban nhân huyện Khoái Châu thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với nội dung sau:
 1. Đơn vị có tài sản đấu giá
 • Ủy ban nhân dân Huyện Khoái Châu
 • Địa chỉ: Thị Trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
      2. Thông tin về tài sản đấu giá:
 • Tên tài sản: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, gồm 33 thửa đất, diện tích 3.181m2
 • Giá khởi điểm: Theo Quyết định số 5899/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, cụ thể như sau:
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hồng Tiến (đợt 4)(12/04/2024 9:22 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đợt 4) (09/04/2024 11:17 SA)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(09/04/2024 11:13 SA)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại xã Dạ Trạch(03/04/2024 3:10 CH)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSDĐ tại xã Hồng Tiến(03/04/2024 3:06 CH)

  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Công ty Giày Ngọc Tề xưởng mặt giày 2 tại xã...(26/03/2024 8:04 SA)

  Lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (01/03/2024 3:59 CH)

  °
  15 người đang online