Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành : sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai

Đăng ngày 30 - 03 - 2022
100%

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành : sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai; môi trường đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tài nguyên và môi trường

 

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai; môi trường đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tài nguyên và môi trường, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai; môi trường đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tài nguyên và môi trường.
Tài liệu đính kèm: 780 qd.pdf
Bảng biểu mẫu đính kèm: 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Tài...(25/12/2020 3:32 CH)

  Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(02/02/2020 12:03 CH)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước: lĩnh vực Tài nguyên...(01/04/2019 4:50 CH)

  Công bố Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp huyện(16/11/2018 3:09 CH)

  °
  110 người đang online