Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Xã Dạ Trạch nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC

Đăng ngày 17 - 04 - 2024
100%

Xã Dạ Trạch nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC

 

Trong những năm qua xã Dạ Trạch đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 Để thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo kế hoạch đề ra, hàng năm Ủy ban nhân dân xã Dạ Trạch xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính; triển khai các ngành, đoàn thể các ấp; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện Cải cách hành chính. Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 theo đúng quy định; bố trí công chức Văn phòng - Thống kê là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính. Khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để UBND xã kịp thời chấn chỉnh.
Về công tác tổ chức bộ máy: hiện nay có 18 cán bộ, công chức trong đó có 10 cán bộ, 8 công chức, trình độ chuyên môn: Đại học 10 người, đạt 55.55%; cao đẳng 1 người  – 5.57%; trung cấp 7 người – 38.88%. Đội ngũ cán bộ, công chức đều đảm bảo về chất lượng, có bằng cấp chuyện môn theo quy định và được sắp xếp việc theo đúng chuyên môn bằng cấp. Bộ phận một cửa của xã có 5 đồng chí cán bộ, công chức xã đảm nhiệm. Bộ phận một cửa của xã hoạt động theo đúng quy chế, cơ chế một cửa liên thông và thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc được đẩy mạnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc là 100%. Thực hiện các ứng dụng phần mền quản lý trong công việc. Đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin.  Kết quả, Bộ phận một cửa xã đã kịp thời giải quyết được các hồ sơ, giấy tờ TTHC cho các tổ chức và công dân, tránh được tình trạng phải đi lại nhiều, thời gian giải quyết kéo dài. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của xã trong năm 2023 xã đã tiếp nhận 1.707 hồ sơ TTHC trong đó : trước hạn 1.322; đúng hạn 385 hồ sơ; hồ sơ trực tuyến 1.561.
Để làm tốt hơn nữa công tác CCHC, thời gian tới, xã Dạ Trạch tiếp tục cập nhật, rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính mới công bố, bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý. Tiếp tục nâng cao hiệu quả làm việc của Bộ phận Một cửa, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Tổ chức, xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả công tác CCHC tại địa phương. Góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập xã Dạ Trạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026(06/11/2021 10:20 SA)

  Bản đồ hành chính xã Dạ Trạch(30/09/2017 3:21 CH)

  Xã Dạ Trạch(20/04/2011 2:19 CH)

  °
  71 người đang online