Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lãnh đạo HĐND huyện

Đăng ngày 27 - 10 - 2020
100%

Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

1. Đ/c Hoàng Văn Tựu  -  Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

-  Điện thoại:  0221. 3 910 392

-  Phụ trách chung mọi hoạt động của Thường trực HĐND huyện;

-  Nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của HĐND huyện; chủ trì các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Huyện ủy; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

2. Đ/c Nguyễn Tường Tuấn  -  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

-   Điện thoại:

-   Trực tiếp phụ trách Ban kinh tế - xã hội;

-  Thay mặt Thường trực HĐND huyện trực tiếp chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND huyện;

-  Nhiệm vụ: Chỉ đạo, đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề phân công phụ trách; chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị kỳ họp; Chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; giúp Chủ tịch duyệt nội dung định kỳ của Thường trực HĐND huyện hàng tháng; được Chủ tịch HĐND huyện ủy quyền một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND lãnh đạo công tác khi Chủ tịch đi vắng;

-  Nhiệm vụ: Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân;

-  Theo dõi hoạt động của HĐND các xã: Bình Minh, Đông Tảo, Dạ Trạch, Ông Đình, Tân Dân, An Vĩ, Đông Kết, Tứ Dân, Hàm Tử, Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Thị trấn Khoái Châu, Dân Tiến, Bình Kiều, Đồng Tiến, Việt Hòa, Hồng Tiến, Phùng Hưng, Liên Khê, Đại Hưng, Thuần Hưng, Chí Tân, Thành Công, Nhuế Dương.

4. Đ/c Đào Đức Minh - Trưởng Ban kinh tế - xã hội

Nhiệm vụ: Chỉ đạo, đề xuất, tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề phân công phụ trách; chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị kỳ họp; các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công.

Điện thoại: 0221. 3 910 355

5. Đ/c Đào Văn Huân - Trưởng Ban Pháp chế

Nhiệm vụ: Chỉ đạo, đề xuất, tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; chuẩn bị tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân.

Điện thoại: 0221. 3 910 894

6. Đ/c Nguyễn Huy Tiến - Phó Ban kinh tế - xã hội

Nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề phân công phụ trách; chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị kỳ họp; các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công.

Điện thoại:  0221 6268 009

7.  Đ/c Vũ Hải Anh - Phó Ban pháp chế

Nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; chuẩn bị tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân;

Điện thoại:

8.  Đ/c Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Điện thoại: 0221 2 245 666

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố kết quả bầu cử và danh sách nhũng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái...(31/05/2021 11:37 SA)

  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XIX(29/06/2017 10:05 SA)

  HĐND HUYỆN KHOÁI CHÂU TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI KHOÁ 19 NHIỆM KỲ 2016 – 2021(25/12/2016 2:02 CH)

  Công bố kết quả bầu cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(29/05/2016 2:34 CH)

  °
  83 người đang online