Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản

Đăng ngày 04 - 06 - 2018
100%

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã
Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Thông tin và tuyền thông.

Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã: vhtt.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong linh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin...(08/08/2023 8:05 SA)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Thông...(08/02/2023 9:03 SA)

  Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát thanh -truyền hình và thông tin điện tử thuộc...(26/03/2021 10:55 CH)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực...(25/12/2020 9:12 SA)

  °
  46 người đang online