Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát thanh -truyền hình và thông tin điện tử thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 26 - 03 - 2021
100%

Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát thanh -truyền hình và thông tin điện tử thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

 

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Tài liệu đính kèm: 923QĐ_UBND_0.signed.pdf
Bảng biểu mẫu đính kèm:
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong linh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin...(08/08/2023 8:05 SA)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Thông...(08/02/2023 9:03 SA)

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực...(25/12/2020 9:12 SA)

  Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản(04/06/2018 2:58 CH)

  °
  77 người đang online