Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

Đăng ngày 08 - 03 - 2019
100%

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

 

Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương.

Tài liệu đính kèm: 705_signed.pdf

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, Lệ phí (nếu có)

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (đánh dấu x vào ô thích hợp)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của  Bộ trưởng Bộ Công thương

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND các huyện, thành phố

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

x

x

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 10/7/2018

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND các huyện, thành phố

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

x

x

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 10/7/2018

3

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND các huyện, thành phố

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

x

x

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 2454/QĐ-BTC ngày 10/7/2018

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;...(26/02/2024 2:04 CH)

  Báo cáo về tình hình triển khai GPMB một số dự án trọng điểm (10/08/2022 1:49 CH)

  Cấp giấy phép xây dựng đối với Nhà ở riêng lẻ ở đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu...(02/02/2020 2:52 CH)

  Cấp giấy phép xây dựng mới(30/01/2020 11:51 SA)

  Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn.(30/01/2020 11:37 SA)

  Công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng(10/05/2019 2:50 CH)

  °
  49 người đang online