Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

Phòng Nông nghiệp & PTNT

 

 1. Đ/c Nguyễn Văn Đạt   -   Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT

        - Điện Thoại:  0221.3910381

        - Email:   nvdat.kc@hungyen.gov.vn

  2. Đ/c  Nguyễn Thanh Quyết   -     Phó Phòng Nông nghiệp & PTNT

        - Điện Thoại:  0221. 3910.501

       - Email:    ntquyet.kc@hungyen.gov.vn

   3.  Đ/c   Phan Văn Hiếu    -    Phó Phòng Nông nghiệp & PTNT

        - Điện Thoại:    0221.3910381

       - Email:    pvhieu.kc@hungyen.gov.vn

4. Đ/c Trần Văn Nam   -    Phó Phòng Nông nghiệp & PTNT

       - Điện Thoại:    0221.3910381

       - Email:    ptvnam.kc@hungyen.gov.vn

 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Đính tại thôn Phú Mỹ xã Đông Ninh(30/10/2023 2:32 CH)

  Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện(30/08/2022 1:59 CH)

  Phòng Tài Nguyên và Môi trường(30/11/2021 1:58 CH)

  Phòng Giáo dục và Đào tạo(30/11/2021 4:34 CH)

  Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND huyện Khoái Châu(30/08/2021 2:09 CH)

  Văn phòng HĐND và UBND huyện(30/08/2021 1:58 CH)

  Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện(30/08/2020 4:39 CH)

  °
  100 người đang online