Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 3/2020

Đăng ngày 30 - 03 - 2020
100%

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 6 của UBND huyện

 

Kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 5 đạt được kết quả tích cực: Sản xuất Nông nghiệp phát triển tốt và ổn định, không phát hiện dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Cây trồng màu hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt; ngô đang giai đoạn chín; lạc, đậu tương đang giai đoạn quả non, rau các loại đang cho thu hoạch, nhân dân tiếp tục tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và trồng mới những diện tích đã thu hoạch.
Công tác GPMB, thi công các công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng tiến độ, được giám sát theo quy định. Việc thực hiện chính sách xã hội tiến hành đồng bộ, kịp thời cho trên 12 nghìn đối tượng theo quy định,... Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra canh gác, sẵn sàng chiến đấu; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có tình huống bất thường xảy ra.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: một số ngành, đơn vị chưa kịp thời hoàn thành một số nhiệm vụ do UBND, lãnh đạo UBND huyện giao;  việc tham mưu xử lý vụ việc xây dựng công trình không phép tại chùa Hưng Khánh, xã Hồng Tiến; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp, mới đạt khoảng 50% cùng kỳ 2019, việc tham mưu kế hoạch giao chỉ tiêu cấp GCN chậm; việc xử lý vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xét công nhận huyện Khoái Châu đạt chuẩn NTM, vv… chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.
UBND huyện cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 của các ngành và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch, trong đó cần tập trung tốt một số nhiệm vụ sau:
Thủ trưởng các ngành cần tiếp tục tăng cường việc chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 08 của huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; chấp hành nghiêm Quy chế của UBND huyện, nội quy của cơ quan, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng tới công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.
Rà soát các nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực đã được HĐND huyện và UBND huyện giao. Chủ động các giải pháp thực hiện cho tới khi hoàn thành, đồng thời báo cáo tiến độ thường xuyên với lãnh đạo UBND huyện theo quy định.
-Rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, huyện Khoái Châu” và việc thực hiện các nhiệm vụ khác đã được lãnh đạo UBND huyện giao; tham mưu văn bản để lãnh đạo UBND huyện phụ trách chấn chỉnh, phê bình việc chậm muộn, kém hiệu quả của các Phòng, đơn vị.
- Tiếp tục phối hợp các ngành rà soát, tham mưu dự thảo báo cáo chính trị của huyện và báo cáo phát triển kinh tế -  xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lịch trực tháng 5/2022 (25/04/2022 2:50 CH)

  Huyện Khoái Châu chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, công sở(24/02/2022 11:02 SA)

  Lịch công tác cơ quan tháng 01/2022(01/01/2022 4:48 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 12/2021(25/12/2021 5:18 CH)

  Lịch công tác cơ quan tháng 12/2021 (01/12/2021 3:55 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 11/2021(30/11/2021 5:57 CH)

  Lịch công tác cơ quan tháng 11/2021 (01/11/2021 3:57 CH)